Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Siteul web http://happy-credit.ro/ apartine si este administrat de catre S.C. CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A., companie romaneasca, care poate fi contactata in urmatorele moduri: telefonic: ☎ 031.1000.100, e-mail: office@happy-credit.ro ,Web: www.happy-credit.ro , ✉adresa: Bld. Maresal Alexandru AverescuNr. 15, Sector 1, Bucuresti

Conform prevederilor legislative impuse de Uniunea Europeană prin Regulamentul General pentru Protectia Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, completate cu legilația română în vigoare, S.C. CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A. isi asuma prevederile legislative si se oblige sa administreze in mod transparent si in conditii de siguranta si numai pentru scopurile declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate de dumnevoastra prin intermediul formularelor , e-mailurilor sau aplicatiilor noastre web.

Ce inseamna prelucrarea datelor cu caracter personal ?

Conform Regulamentului UE nr 679/2016 prin “prelucrarea de date” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colecatrea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

In calitatea sa de operator de date cu caracter personal, S.C. CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A. va avea intotdeauna in vedere ca prelucrarile de date sa fie caracterizate de legalitate, echitate, si transparenta, datele solicitate fiind adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate.

Ce date personale prelucram?

Datele personale pe care le prelucram sunt, in principal, datele dumeavoastra de identificare (nume si prenume, CNP, serie si numar act de identitate/data nasterii, cetatenia, semnatura, imaginea), date privind locul de munca si formarea profesionala, date financiare si tranzactionale, date de contact(adresa de domiciliu/resedinta, adresa de e-mail, numar de telefon) , date de stare civila, date privind membrii familiei, date de geolocalizare/date de trafic (IP , cookie) sau alte date personale pe care le colectam direct de la dumneavoastra sau din alte surse atunci cand deveniti clientul nostru, sau cand folositi produsele sau serviciile noastre. Lista acestor date poate varia in functie de caracteristicile serviciilor si produselor contractate de dumneavoastra sau in legatura cu care va manifestati interesul , de prevederile legale aplicabile activitatilor intreprinse de catre S.C. CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A. precum si de politicile de prudentialitate ale societatii financiar bancare.

Cu ce scop prelucram datele personale?

Datele dumneavoastra sunt solicitate si prelucrate doar pentru scopuri legitime, precum :

 1. Furnizarea de servicii finaciar bancare(acordarea unui credit de consum conform contractului de credit)
 2. Imbunatatirea si dezvoltarea produselor si serviciilor S.C. CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A. astfel incat sa vina in intampinarea nevoilor utilizatorilor
 3. Identificarea prin intermediul mijloacelor de comunicare sau in sediile S.C. CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A
 4. Prelucrare in sisteme de tipul Biroului de Credit, pentru rapoarte de credit
 5. Colectare debite/recuperare creante
 6. Indeplinirea obligatiilor legale( obligatii de raportare catre institutii/organisme de stat, intocmirea/ transmiterea si tinerea evidentelor impuse prin Legea nr. 93/2009 si Regulamentele BNR)
 7. Trasmiterea catre terti contractanti, in conditiile legii (precum, dar fara a se limita la, firme de curierat/servicii postale, societati de recuperare creante alti mandatari contractanti de catre S.C. CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A pentru exercitarea intereselor sale legitime)
 8. Marketing(newsletter si oferte ocazionale lansate pentru clienti, prestarea serviciilor de reclama si publicitate, activitati specifice de marketing precum studii de piata, profilari, segmentari, promovarea oricaror produse si servicii ale S.C. CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A si partenerilor sai)
 9. Prevenirea si combaterea fraudelor sau activitatilor de spalare a banilor
 10. In scopuri statistice

In anumite situatii , datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi prelucrate automat , fara insa a exclude interventia umana. De exemplu, pentru a ne asigura ca va propunem cele mai potrivite solutii pentru profilul dumneavoastra , putem recurge la segmentari si profilari de marketing care ne ajuta in formularea de oferte dedicate (oferte pentru salariati, pensionari, etc)

Prelucrarea datelor in scop de marketing face posibila informarea dumneavoastra in legatura cu noutatile si ofertele S.C. CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A. Se poate solicita oricand intreruperea prelucrarii in acest scop, fara ca relatia de client sa fie afectata.

Cum prelucram datele personpale?

Prelucrarea datelor personale se intemeiaza intotdeauna fie pe executarea contractelor incheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligatie legala, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, dupa caz, pe consimtamantul dumneavoastra daca v-ati manifestat optiunea in acest sens.

S.C. CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A. prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automatizate si manuale, destinate executarii serviciilor catre clienti, emiterii facturilor fiscale si a eventualelor garantii, colectarea creantelor legate de acestea precum si rezolvarii solicitaritor dumneavoastra in legatura cu activitatea desfasurata de S.C. CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A.

Cum puteti sa administrati acordurile ? mate?

Pentru a va putea oferi produse si servicii personalizate, respectiv cat mai apropiate de interesele dumneavoastra, putem prelucra date personale care permit identificarea preferintelor si/sau a comportamentului tau, inclusiv prin procese automate, care nu presupun interventie umana. Pentru aceasta, respectiv pentru comunicarile de marketing direct, vom tine intotdeauna cont de optiunile dumneavoastra.

Cat timp prelucram datele personale?

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada in care sunteti client al S.C. CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A.precum si ulterior acestei perioade, in conformitate cu dispozitiile legale in baza carora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date (de exemplu, dispozitii legale ce reglementeaza arhivarea documentelor)

Catre cine pot fi transmise datele cu caracter personal ?

Pentru a va oferi servicii cat mai competitive, pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ne revin sau in alte scopuri legitime informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre S.C. CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A. si este posibil sa transmitem datele dvs. personale numai următorilor destinatari, dar asigurandu-ne insa intotdeauna ca instituim garantii adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastra (spre exemplu, clauze contractuale standard, existenta unor reguli corporatiste obligatorii etc):

 1. Partenerii contractuali ai S.C. CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A(de ex: societati de asigurare contractante de S.C. CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A in calitate de agent de asigurare subordonat, companii de brokeraj)
 2. Terti subcontractanti (ex: prestatori servicii postale, furnizorii de sevicii si bunuri)
 3. Birouri de organizare a bazelor de date(de tipul Biroul de Credit si Centrala Riscului de Credit - in cazul in care ati contractat produse de creditare) sau diverse alte agentii de servicii
 4. Alte companii din acelasi grup cu S.C. CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A
 5. Autoritati competente pentru indeplinirea obligatiilor legale: organe judiciare, birouri notariale, organizatii de evaluare imobiliara, alte institutii financiar-bancare)
 6. Mandatari/imputerniciti in scopul realizarii intereselor legitime ale S.C. CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A (firme de avocatura, societati de colectare a debitelor/recuperare a creantelor

Care sunt drepturile dumneavoastra si cum pot fi exercitate?

Conform legislației in vigoare, incepand cu 25 mai 2018, Regulamentul UE 679/2016 a revizuit si extins sfera drepturiulor persoanelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal. In cele ce urmeaza va prezentam o detaliere a acestor drepturi , pentru o mai buna intelegere a continutului juridic al acestora:

 • Dreptul de informare si de acces: dreptul de a fi informat cu privire la datele si caracteristicile prelucrarii acestora in relatia dumneavoastra cu S.C. CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A
 • Dreptul la rectificare : dreptul de a obtine din partea S.C. CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A , fara intarzieri nejustificate , rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc
 • Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"):va puteti exprima dreptul la stergerea datelor din evidentele S.C. CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A , in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii: poate fi exercitat atunci cand se aplica unul din urmatoarele cazuri: contestati exactitatea datelor sau legalitatea prelucrarii, va opuneti stergerii datelor atunci cand S.C. CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A nu mai are nevoie de datele personale in scopul prelucrarii, dar le solicitati pentru contestarea , exercitarea sau apararea unui drept in instanta, precum si in alte cazuri prevazute de lege
 • Dreptul de interventie si de opozitie:dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia dumneavoastra particulara, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari , cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere scrisa catre S.C. CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A , in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia dumneavoastra particulara
 • Dreptul la portabilitatea datelor :consta in posibilitatea de a solicita S.C. CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A transmiterea datelor personale furnizate de dumneavoastra, intr-un format structurat utilizat in mod curent si care poate fi citit automat ; transmiterea datelor se poate face direct catre un alt operator doar acolo unde aceasta operatiune este fezabila din punct de vedere al capacitatilor folosite de catre S.C. CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A
 • Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal(ANSPDCP): adresa postala: str. Olari,nr. 32, sector 2, Bucuresti, 024057, email : anspdcp@dataprotection.ro
 • Dreptul de retragere a consimtamantului: : in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoatra, vi-l puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila
 • Drepturi de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezinta posibilitatea dumneavoastra de a solicita S.C. CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata , inclusiv crearea de profiluri , si care produce efecte juridice care sa va priveasca sau care sa va afecteze intr-o masura semnificativa . Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, aveti posibilitatea de ava exprima punctul de vedere , de a solicita interventia unui operator uman, precum si posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitatile descrise in prezenta informare
 • Dreptul de a va adresa justitiei.
 • Datele dumneavoastra nu pot fi transferate in strainatate decat in masura in care tertii implicate nu sunt din Romania si acest lucru este necesar in indeplinirea scopului precizat.
 • Pentru orice cerere , solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastra, inclusiv eventualitatea in care doriti sa va retrageti acordul cu privire la prelucrarea datelor in scop de marketing sau cu privire la interogarea bazei de date a Directiei de Evidenta a Persoanelor si Administrarea Bazelor de date, am numit un Ofiter pentru Protectia Datelor care poate fi contactat :
 • Trimitand un email la protectiadatelor@happy-credit.ro
 • Prin posta clasica la adresa : Bld. Maresal Alexandru AverescuNr. 15, Sector 1, Bucuresti .

Pentru orice cerere atasati o copie lizibila dupa actul de identitate al solicitantului (BI/CI).

Mentionam ca informatiile complete si permanent actualizate privind prelucrarea datelor personale le veti putea gasi incepand cu 25 mai pe site-ul nostru, la adresa https://www.happy-credit.ro.

Echipa S.C. CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A.